In de blog ‘Een nieuwe kijk op kanker: ziekte van de stofwisseling‘ kun je lezen hoe het onderzoek van o.a. Dr. Thomas Seyfried aantoont dat kanker geen genetische ziekte is. Dat wil niet zeggen dat er geen genetische component in zit. Maar deze genetische component speelt pas later een rol. Het begint met een ontregelde stofwisseling.

Beschadigde energiecentrales

De stofwisseling is simpel gezegd een verzameling van alle processen in ons lijf die ervoor zorgen dat we energie krijgen. Continu. Want onze cellen zijn voortdurend bezig en hebben continu energie nodig. Onze mitochondriën zijn de spil van dit proces. Elke cel heeft heel veel van deze mitochondriën en samen zorgen ze ervoor dat de cel z’n energie krijgt. Je mag ze dus met recht de energiecentrales van onze cellen noemen.

Je kunt je voorstellen dat het fout gaat als deze energiecentrales beschadigd raken. Wanneer ze samen niet meer voldoende energie voor de cel kunnen creëren, trekken ze aan de noodrem. ‘Help!’ ‘Energiecrisis!’ De celkern komt te hulp en schakelt bepaalde genen uit en andere genen aan.

Briljant… voor eventjes…

Je kunt dat zien als dat de radertjes in die energiecentrales zodanig omgezet worden, dat ze terugvallen op een noodcircuit. Ineens gebruiken ze geen windenergie meer, maar zonne-energie. Zoiets.

In werkelijkheid maakt dit noodcircuit gebruik van een hele oude manier van verbranding. Verbranding door middel van fermentatie. Het is bedoeld om tijdelijk energie te geven wanneer er onvoldoende zuurstof aanwezig is voor een cel. Want zuurstof is nodig voor de standaard verbranding. Als noodsituatie is het briljant. Het probleem is, dat het voor beschadigde mitochondriën een blijvende toestand is. Terwijl er niet eens zuurstoftekort is. Het zorgt voor een zeer ongezonde en zure omgeving. Helaas is deze omgeving ideaal voor kankercellen.

Vette pech

Kankercellen floreren en gezonde cellen krijgen het moeilijker. Niet zo’n gunstige situatie dus. Gelukkig hebben kankercellen wel een zwakke plek.

Kankercellen hebben glucose of glutamine nodig als brandstof. Glucose is suiker en glutamine is een aminozuur (een bouwstof van eiwitten). Beide kunnen gefermenteerd worden. Kankercellen kunnen echter geen vetten gebruiken als brandstof. Vet kan namelijk níet gefermenteerd worden. Hetzelfde geldt voor ketonen. Ketonen zijn een bijproduct van onze vetverbranding en leveren een alternatieve energiebron. Een soort van turbo-diesel. Alleen niet voor de kankercellen, dus.

Pak ze op hun zwakke plek

Het bovenstaande is de reden dat Dr. Seyfried de behandeling van kanker heel anders benadert. Hij doet geen onderzoek naar nieuwe chemo’s, andere bestralingstechnieken of nieuwe immuuntherapiën. Hij zoekt het in een heel andere hoek.

Dr. Seyfried’s onderzoek naar een effectieve en veel algemenere behandeling van kanker richt zich op drie pijlers die elkaar onderling ondersteunen:

  1. Ketogeen dieet
  2. Vasten
  3. Aanvullende behandelingen

Ze zijn alledrie bedoeld om de kankercellen te raken op hun zwakke plek: het feit dat ze niet meer metabolisch flexibel zijn. In tegenstelling tot gewone cellen, kunnen ze niet meer zomaar switchen tussen de verschillende energiebronnen.

Ketogeen dieet

Een ketogeen dieet is een dieet dat ervoor zorgt dat je lichaam voornamelijk vetten verbrandt als brandstof. Er is bovendien zo weinig glucose in je lichaam dat de lever ervoor zorgt dat er ketonen geproduceerd gaan worden. Om te voorkomen dat de hersenen te weinig energie hebben. Het verbranden van ketonen levert meer energie en minder afval. Turbo-energie dus. Alleen niet voor kankercellen, omdat hun beschadigde mitochondriën de ketonen niet kunnen verbranden.

Dat is mooi. Turbo-energie voor gezonde cellen en vrijwel onbruikbaar voor kankercellen.

Vasten

Vasten is een andere manier om het bloedglucose laag te houden. Een heel effectieve manier zelfs. Bloedglucose blijft laag, insuline blijft laag en er komt een tijdlang geen voeding binnen. Je lichaam gaat z’n eigen opgeslagen vetten verbranden. En ketonen maken.

Opnieuw worden gezonde cellen gedwongen om vet of ketonen te gebruiken als energie. En wordt het de kankercellen extra moeilijk gemaakt…

Eng

Nu klinkt vasten voor veel mensen eng. Helemaal in de context van kanker. Men is bang voor cachexie; een vorm van ondervoeding waarbij er sprake is van het verlies van spiermassa, al dan niet in combinatie met het verlies van vetmassa.

Door te vasten wordt er echter extra groeihormoon aangemaakt. Het is beschermend tegen het verlies van spiermassa. Bovendien krijgt je immuunsysteem er een enorme boost van. Terwijl de kankercellen verzwakken. Een tweede slag dus.

Niet heiligmakend

Ketose en vasten zijn niet heiligmakend. Dr. Seyfried beweert niet dat je daarmee de kanker kunt genezen. De bedoeling is om kankercellen zoveel mogelijk te laten verzwakken en er zoveel mogelijk te laten afsterven. Door hun energietoevoer te verminderen. En tegelijkertijd goed voor de gezonde cellen te zorgen.

De bezem erdoor

Ketose en vasten helpen beschadigde mitochondriën ook om te herstellen. Dat is gunstig, want het probleem was ontstaan bij die beschadigde mitochondriën.

Bovendien komen er door vasten en ketose twee natuurlijke processen op gang die de slechte cellen helpen opruimen. Deze processen zijn autolyse en autofagie. Bij autolyse verteert de cel als het ware zichzelf en bij autofagie worden beschadigde cellen opgeruimd en gereclycled.

Afwisseling

Als vasten en ketose een tijdlang succesvol zijn toegepast, kan de patient ook nog op een speciaal gevarieerd dieet gezet worden. Dit dieet wisselt dagen van weinig koolhydraten en/of vasten af met dagen van juist veel (maar wel gezonde) koolhydraten. Het lichaam wordt dan gedwongen om te switchen tussen vetverbranding en glucoseverbranding. Gezonde cellen kunnen dat heel goed. Ongezonde cellen hebben hier juist moeite mee.

Aanvullende maatregelen

Maar zoals gezegd, dit alles is zeker geen garantie dat alle kankercellen zullen verdwijnen. De reactie op een ketogeen dieet en/of vasten is afhankelijk van de soort kanker, het stadium van de ziekte, de lichamelijke toestand van de patiënt en waarschijnlijk nog veel meer.

Je kunt de toevoer van glucose en glutamine ook nooit helemaal afsluiten. We hebben nu eenmaal glucose in ons bloed en glutamine speelt een rol bij allerlei gezonde processen in ons lichaam. Zoals ons afweersysteem. Maar als je er de kanker beheersbaar mee kunt maken en de groei van nieuwe kankercellen kunt vertragen, ben je wel in een betere positie. En kan het tijd zijn voor aanvullende maatregelen.

Voorlopig gaat het dan om conventionele behandelingen. Het ketogene dieet en/of vasten worden dan gecombineerd met bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling. Door het verbeterde uitgangspunt kan het wellicht met een mindere dosis toxiciteit. Waardoor het minder giftig is voor de gezonde cellen en er minder bijwerkingen zijn. Onderzoek laat zien dat zelfs bij een gewone dosis chemotherapie vasten op de dagen voorafgaand aan, tijdens en de dag na een chemobehandeling effectief kan zijn. Over het algemeen worden er dan minder bijwerkingen van de chemo ervaren. Veel van deze onderzoeken zijn tot nu toe gedaan met muizen, maar er wordt nu ook onderzoek gedaan met mensen. O.a. in ons eigen land. Resultaten tot dusverre zijn hoopvol.

Wanneer de ziekte beheersbaar is geworden, kan het ook het goede moment zijn om immuuntherapie in te zetten om de overlevende tumorcellen te doden. Deze therapie kan nu effectiever z’n werk doen, omdat de overlevende cellen meer op elkaar lijken en zo eenvoudiger aangepakt kunnen worden.

Niet-toxisch

Voor de toekomst heeft Dr. Seyfried zelf zijn hoop gevestigd op nieuwe behandelingen. Niet-toxische. Daar doet hij onderzoek naar. Deze behandelingen zijn erop gericht om glucose en glutamine aan te vallen en tegelijkertijd de energietoevoer te verminderen. Hij is ervan overtuigd dat dit op lange termijn meer effect gaat hebben dan huidige kankermedicijnen. En dat geeft hoop. Toch?!

Alles lezen?

[1] Een nieuwe kijk op kanker: een ziekte van de stofwisseling

[2] Ketose en vasten als ondersteuning bij de behandeling van kanker — deze blog

[3] Therapeutisch ketogeen dieet

Bronnen

[1.1] Cancer as a metabolic disease – An Interview with Dr. Thomas Seyfried

[1.2] Immunotherapy for Cancer — This Lauded Breakthrough Is Far More Dangerous Than Advertised Artikel van Dr. Mercola (Dec. 2016) waarin hij immuun-therapie als behandeling tegen kanker kritisch onder de loep neemt. Ofschoon deze behandeling de kanker vaak effectief bestrijdt, laten vele studies zien dat er vaak ernstige bijwerkingen zijn. Het immuunsysteem kan stuurloos raken en de eigen organen aanvallen. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld diabetes type-1. Het leidt zelfs vaak tot levensbedreigende situaties. Immuun-therapie is daarmee veel gevaarlijker dan vaak gepredikt wordt.

[1.3] What Causes Cancer? Part 1 Deel 1 van 4 artikelen geschreven door Georgia Ede, MD (=medical doctor) die samen een samenvatting vormen van het boek Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management, and Prevention of Cancer, geschreven door Dr. Thomas Seyfried (zie ook [1.1]). Het boek bevat 400+ paginas met wetenschappelijk bewijs, maar is duur en moeilijk leesbaar voor mensen zonder een gedegen wetenschappelijke achtergrond. Deze 4 artikelen zijn bedoeld om de informatie ook voor deze mensen beschikbaar te maken. Deel 1 gaat over Dr. Seyfried’s stelling dat kanker niet veroorzaakt wordt door genetische mutaties.

[1.4] Mitochondria and Cancer – What Causes Cancer? Part II – Deel 2 van de artikelen genoemd in [1.3]. Dit deel gaat over mitochondrieën en hun rol bij het ontstaan van kanker.

[1.5] Dietary Treatment of Cancer – Cancer Series Part III – Deel 3 van de artikelen genoemd in [1.3]. Dit deel gaat over de behandeling van kanker door middel van dieet.

[1.6] Cancer Part 4: Got Hope? Laatste deel van de artikelen genoemd in [1.3]. Dit deel kijkt o.a. naar onderzoeken die gedaan zijn naar het gebruik van ketogene dieten bij patienten met kanker.

[1.7] Oxidatieve stress Heel duidelijk artikel op de website van het Centrum voor Biologische Geneeskunde over het ontstaan van oxidatieve stress en het gevolg daarvan voor de mitochondriën.

[1.8] Alles over ketose en ketonen – een overzicht Een overzichtspagina met linkjes naar allerlei informatie op mijn blog over ketose en ketonen.

[1.9] Definitie en diagnostiek ondervoeding Artikel over verschillende soorten van ondervoeding, waaronder cachexie. Op de webiste van de Stuurgroep Ondervoeding.

[1.10] Alles over vasten Overzichtspagina met linkjes naar allerlei informatie op mijn blog over vasten.

[1.11] Vasten Uitzending van Dokters van Morgen over vasten op de website van UitzendingGemist. In deze uitzending o.a. aandacht voor vasten in relatie met kanker en vasten gecombineerd met chemotherapie. Eén van de onderzoeken op dat gebied vindt op dit moment plaats bij borstkankerpatiënten in Nederland.

[1.12] Therapeutic benefit of combining calorie-restricted ketogenic diet and glutamine targeting in late-stage experimental glioblastoma Uitgebreid wetenschappelijk artikel over de therapeutische voordelen van het combineren van een calorie-beperkend ketogeen dieet met een aanvullende behandeling die glutamine als het ware aanvalt. Hier is het onderzocht bij een zeer agressieve vorm van hersentumor, namelijk Glioblastoma multiforma (GBM) die erg slecht behandelbaar is. Het onderzoek is uitgevoerd met muizen. De aanvullende behandeling maakt gebruikt van een glutamine antagonist genaamd DON (zie [1.13]). Zo’n antagonist bindt zich aan glutamine zonder een biologische respons op te roepen. Het maakt de glutamine als het ware onbruikbaar; o.a. als energie voor fermenterende kankercellen. De combinatie van dieet met het medicijn liet kankercellen afsterven terwijl andere ziektesymptomen verminderden en de kans op overleven vergroot werd. Deze therapeutische strategie verminderde ook oedeem, bloedingen en ontstekingen. Een prettige bijkomstigheid was dat het ketogene dieet de DON-afgifte aan de hersenen bevorderde, waardoor een lagere dosering afdoende was voor een ​​therapeutisch effect.

Alle 3 uitgevoerde experimenten worden uitgebreid beschreven en de beschrijving van de resultaten zijn met allerlei diagrammen ondersteund.

In de tekst veel verwijzingen naar andere wetenschappelijke onderzoeken, o.a. naar andere onderzoeken die ook aantoonden dat een combinatie van calorie-beperking, een ketogeen dieet en DON de metabolieten (stoffen die nodig zijn in onze stofwisseling) voor de glucose- en glutamineverbranding verminderen en die zo de energietoevoer voor (fermenterende) kankercellen blokkeren.

[1.13] Glutamine Antagonist Uitleg over het medicijn 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON) op de ‘Johns Hopkins drug discovery (JHDD)’ website. DON is een niet-conventioneel aminozuur waarvan de structuur lijkt op L-glutamine. Het blokkeert als het ware het gebruik van glutamine in kankercellen. Ofschoon het erg veelbelovend leek in de behandeling van kanker, werd in eerste instantie de verdere ontwikkeling stopgezet, vanwege de ernstige nadelige effecten voor het spijsverteringsstelsel (omdat het een grootverbruiker is van glutamine). JHDD heeft dit onderzoek voortgezet en heeft manieren gevonden waardoor DON veel gerichter naar de kankercellen kan worden getransporteerd, waardoor een veel lagere dosis toegediend kan worden en er dus veel minder toxische neveneffecten zijn voor omliggende weefsels.

[1.14] Press-pulse: a novel therapeutic strategy for the metabolic management of cancer Zeer uitgebreide wetenschappelijke beschrijving van de press-pulse techniek zoals deze kan worden toegepast bij een metabolische aanpak van kanker. Met andere woorden, door in te grijpen op de stofwisselingsprocessen. Er wordt dan langdurig metabolische stress (= press / duwen) uitgeoefend op (kanker)cellen door middel van een calorie-beperkend ketogeen dieet in combinatie met kortstondige acute stressoren. Deze acute stressoren beperken de glucose en glutamine beschikbaarheid en vergroten de oxidatieve stress. De verhoging van de niet-fermenteerbare ketonen beschermen de normale cellen tegen stress in de energietoevoer terwijl het de stress in kankercellen vergroot.

In dit artikel ook aandacht voor de Glucose/Ketonen Index Calculator (GKIC). Deze berekent de verhouding tussen bloedglucose en ketonen in het bloed. Een GKI verhouding (dus Glucose : Ketonen) van 1 of lager (dus minimaal evenveel ketonen als glucose in het bloed) wordt als therapeutisch beschouwd.

Met een verwijzing naar de website van de Charlie Foundation voor uitleg over een therapeutisch ketogeen dieet (zie [1.15]).

[1.15] Charlie Foundation for Ketogenic Therapies Website van de Charlie Foundation, opgezet om informatie te geven en onderzoek te doen naar ketogene therapieën voor kinderen met epilepsie.

Met een kort filmpje waarin uitgelegd wordt dat er 5 verschillende varianten van een therapeutisch ketogeen dieet bekend zijn.

[1.16] Dominic D’Agostino – KD Brain Cancer Mechanisms Kort YouTube filmpje van wetenschapper Dominic D’Agostino waarin hij de voordelen van een ketogeen dieet bij (o.a.) de behandeling van hersentumoren uitlegt. Dit filmpje vind je ook terug op de website van de Charlie Foundation [1.15]. Hij legt uit dat er allerlei manieren zijn waarop het ketogeen dieet een positieve bijdrage levert aan een metabolische behandeling van (o.a.) hersentumor. Enerzijds doordat er minder glucose en insuline komen waardoor kankergroei en verspreiding verminderen. Daarnaast wordt de aanmaak van ketonen gestimuleerd, die energie zijn voor gezonde cellen, maar niet echt voor de kankercellen. Bovendien hebben ze hele gunstige signaalfuncties. Zo belangrijk dat men ze probeert na te bootsen met medicijnen voor kankerpatienten.

[1.17] KETO FOR CANCER Pagina op de website van de Charlie Foundation die gewijd is aan informatie over hoe je een ketogeen dieet kunt inzetten bij de behandeling van kanker.

[1.18] Histone Deacetylase Inhibitors as Anticancer Drugs Medisch artikel gepubliceerd in the International Journal of Molecular Sciences over de werking van HDAC inhibitors (zie [1.16]) o.a. bij de behandeling van kanker. Met overzicht van diverse soorten van HDAC inhibitors en hun mogelijke toepassing(en).

[1.19] Angiogenese-remmers Pagina op de website van Borstkankervereniging Nederland over medicijnen die gebruikt worden om de aanmaak van nieuwe bloedvaten in tumoren te remmen om zo de groei van de tumoren te remmen.

[1.20] The NLRP3 Inflammasome: An Overview of Mechanisms of Activation and Regulation Medisch artikel gepubliceerd in the International Journal of Molecular Sciences over de werking van de NLRP3 inflammasoom. Deze speelt een belangrijke rol bij onze natuurlijke immuunreactie bij bacteriële infecties en celbeschadigingen. Een ontregelde werking van NLRP3 wordt echter in verband gebracht met allerlei chronische ziektes (waaronder de ziekte van Alzheimer, diabetes en aderverkalking).Print Friendly, PDF & Email

4 REACTIES

  1. ??????. Héérlijk! Ik ben blij met je artikel. En uiteraard met alles wat je daarin uitlegt. Het kan niet genoeg aan de orde komen, deze kijk op kanker en hoe ermee om te gaan. Op zich voor mij niets nieuws. Ik probeer zo veel mogelijk van deze andere kijk te weten te komen. Helaas stellen nog te veel mensen zich hier niet voor open en helpen zichzelf hiermee de vernieling in. Zitten, zoals ik het noem, nog te veel “in hun hoofd”. Jammer. Ik blijf uitzien naar wat jij allemaal nog te vertellen hebt.

    • Dank je wel, Ellen. Fijn om je waardering te lezen. Het is zeker waar dat veel mensen hier nog niet open voor staan. Maar misschien kan ik een klein zaadje planten met deze blogs… Dat hoop ik tenminste. Groetjes, Cora

Geef hier je reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.