Beschadigde mitochondriën staan aan de wieg van veel chronische ziektes. Waaronder kanker.

Glucose en glutamine voor kankercellen

Mitochondriën zijn de energiecentrales van onze cellen. Als ze beschadigd zijn, kunnen ze de cel niet meer van voldoende energie voorzien. Ze gaan dan over op een ander mechanisme: energie produceren door middel van fermentatie. Dit creëert een zure omgeving voor onze cellen. Helaas blijken kankercellen daar juist wel goed te gedijen. Meer hierover kun je lezen in de blog ‘Een nieuwe kijk op kanker: ziekte van de stofwisseling‘.

Omdat kankercellen afhankelijk zijn van fermentatie hebben ze brandstof nodig die daar geschikt voor is. Dat zijn glucose (suiker) en/of glutamine (een eiwit).

Vetten en ketonen voor gezonde cellen

Vetten en ketonen kunnen niet gefermenteerd worden. Terwijl ze gezonde cellen juist een boost geven. Het is de reden dat een ketogeen dieet en/of vasten een hele goede bijdrage kunnen leveren aan de behandeling van kanker. Eerder schreef ik daarover in de blog ‘Ketose en vasten als ondersteuning bij de behandeling van kanker‘.

Therapeutisch ketogene leefstijl

Met een therapeutisch ketogeen dieet probeer je de verhouding tussen bloedsuiker en insuline (laag) en ketonen (hoog) zo optimaal mogelijk te krijgen om je lichaam te helpen herstellen. In de regel is zo’n therapeutisch dieet veel stricter dan een ‘gewoon’ ketogeen dieet wat je zou volgen ter preventie van chronische ziektes bijvoorbeeld. Bij een therapeutische vorm passen minder koolhydraten. En wellicht ook minder calorieën. Juist om de bloedsuiker en insuline laag te houden en de ketonen verder op te krikken. Verderop kun je lezen hoe dat er volgens onderzoeker Dr. Seyfried uit zou kunnen zien.

Overigens spreek ik zelf liever van een (therapeutische) ketogene leefstijl, want niet alleen je voeding heeft invloed op je bloedsuiker, insuline en ketonen, maar ook hoe vaak je eet, wánneer je eet, hoeveel je beweegt, hoeveel stress je hebt, medicijngebruik etc.

Hoger… lager…

Om het belang van deze therapeutische verhouding van weining bloedsuiker en insuline enerzijds en veel ketonen anderzijds te onderstrepen, kijken we eerst nog even naar wat dat allemaal doet in een lijf. Met name bij iemand met kanker.

Bij hoge bloedsuiker

Bijna alle tumoren zijn voor hun overleving sterk afhankelijk van glucose. Ze verzamelen dan ook meer glucose dan andere cellen. Daarom kunnen PET scans met radioactieve glucose tumoren vinden die verstopt zitten in gezonde weefsels.

Er is ook een sterk verband tussen hoge bloedsuiker, diabetes en kanker. Zo groeien o.a. hersentumoren veel harder bij mensen met een hoge bloedsuiker.

Méér insuline

Bij een hogere bloedsuiker komt er meer insuline vrij. Dit stimuleert kankercellen om meer glucose op te nemen. Ze kunnen dan makkelijker groeien. Ook gaat de cel dan nog meer fermenteren, wat weer leidt tot extra beschadigingen op celniveau.

Méér IGF-1

Naast insuline wordt een tweede hormoon gestimuleerd, namelijk IGF-1 (Insuline-like Growth Factor 1; een op insuline lijkende groeifactor). Ook dit hormoon stimuleert tumorgroei. Dat doet het zelfs op 3 manieren. De tumorcellen

 • vermenigvuldigen meer
 • ontsnappen makkelijker aan een natuurlijke celdood
 • worden gestimuleerd om hun eigen bloedtvatenstelsel te creëren. Een eigen bloedtoevoer is een voorwaarde voor tumoren om groter dan 2-3 mm in omvang te worden.

Bij lage bloedsuiker

Als door middel van een aangepast dieet bloedsuiker daalt, dan gebeurt het tegenovergestelde. Het insuline en IGF-1 niveau dalen. Fermentatie, de aanmaak van nieuwe bloedvaten en groei van de tumoren worden bemoeilijkt.

Méér glucagon

Als de bloedsuiker daalt dan stijgt het hormoon glucagon. Het is, zeg maar, de tegenpool van insuline. Het stimuleert de verbranding van vet waardoor er meer vetzuren en ketonen in het bloed komen. Gezonde cellen kunnen deze gebruiken als energie, maar kankercellen (bijna) niet.

Glucagon zorgt er ook voor dat de lever voldoende glucose maakt voor het (kleine) deel van onze hersenen dat geen ketonen kan gebruiken als energie. Het lichaam zorgt daar dus zelf voor. We hoeven er geen koolhydraten voor te eten.

Minder GLUT-1 voor kankercellen

Cellen hebben zogenaamde GLUT-1 ontvangers die ervoor zorgen dat glucose uit het bloed opgenomen kan worden in de cel. Bij een lage bloedsuiker gebeurt er iets speciaals: gezonde cellen creëren dan meer van deze receptoren, terwijl kankercellen dit niet meer kunnen. Sterker nog, hun GLUT-1 niveau daalt zelfs. Kankercellen kunnen dus minder gebruik maken van het beetje glucose dat nog aanwezig is, dan gezonde cellen.

Nog een manier dus waarop een lage bloedsuiker bijdraagt aan het verzwakken van kankercellen.

Minder oxidatie en ontstekingen

Als ketonen gebruikt worden als brandstof, komen er minder reactieve zuurstofverbindingen (ROS) vrij. Dit zijn vrije radicalen die oxidatieve stress veroorzaken. Ze kunnen alle delen van de cel beschadigen. Ketonen beschermen daarom tegen celbeschadiging en daardoor tegen chronische ziektes.

Ketonen beschermen ook de hersenen. Niet voor niets wordt er gekeken naar het gebruik van ketonen in de behandeling van allerlei neurologische ziektes, zoals autisme, Alzheimers, MS, epilepsie en Parkinson.

Beter dan een pilletje

Ketonen doen nóg meer. Ketonen werken ook als signaalstoffen. Ze geven bepaalde boodschappen door, waardoor cellen weten wat ze moeten doen. Een tweetal van deze signaalstoffen is heel belangrijk in de strijd tegen kanker. Zo belangrijk, dat er medicijnen ontwikkeld worden die de werking ervan nabootsen. Helaas hebben die medicijnen vaak nare bijwerkingen en/of werken ze minder goed of heel specifiek voor één aandoening. Terwijl ketonen gezond zijn en een veel algemenere toepassing hebben.

HDAC inhibitors

Zo functioneren ketonen als natuurlijke HDAC inhibitors. Ze remmen de groei van kankercellen en de kans op celdood wordt verhoogd. Bovendien verminderen ze de aanmaak van nieuwe bloedvaten. Dat bemoeilijkt de groei van kankercellen. Ook dát probeert men met (weer andere) medicijnen te bewerkstelligen.

HDAC inhibitors hebben ook een regulerend effect op het immuunsysteem. Én ze spelen een rol bij epigenetica. Op het aan- en uitzetten van genen dus. Zo kunnen ze oncogenen op standje ‘uit’ zetten. En oncogenen zijn díe genen die bekend staan om hun rol bij de ontwikkeling van kanker…

Onderdrukking NLRP3 inflammasoom

Beta-hydroxyboterzuur, één van de drie soorten ketonen, onderdrukt het NLRP3 inflammassoom. Het NLRP3 inflammasoom speelt een belangrijke rol bij onze natuurlijke immuunreactie bij bacteriële infecties en celbeschadigingen. Een ontregelde werking van NLRP3 wordt echter in verband gebracht met allerlei chronische ziektes, maar ook met verschillende soorten kanker. Dan is het dus gunstig dat NLRP3 onderdrukt wordt.

Therapeutisch dieet bij kanker volgens Dr. Seyfried

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen zijn er dus heel veel manieren waarop de hoeveelheid bloedsuiker, insuline en ketonen in je bloed invloed hebben op de ontwikkeling van kanker. Er zijn er vast nog meer, maar dit leek me al overtuigend genoeg.

Dan komen we nu bij de vraag: hoe kun je er dan zelf voor zorgen dat je bloedsuiker en insuline laag genoeg blijven en tegelijkertijd de hoeveelheid ketonen hoog genoeg. Ofwel; wat is nu een therapeutisch ketogeen dieet?

Meerdere wegen

Ofschoon veel factoren daar ook een positieve of negatieve invloed op uit kunnen oefenen, kijken we hieronder alleen naar voeding. Naar wát je eet en wánneer je eet. Of juist niet eet… Dit alles op de manier die Dr. Seyfried voorschrijft. Dit is niet de enige manier natuurlijk. Het is wél de manier waar Dr. Seyfried het meeste ervaring mee heeft. Door wetenschappelijke experimenten weet hij wat voor effect het heeft.

Het is goed om in je achterhoofd te houden dat je dezelfde doelen (voldoende lage bloedsuiker/insuline en voldoende hoge ketonenwaarden) ook op andere manieren kunt bereiken. Zo praat Dr. Seyfried over caloriebeperking. Periodiek vasten (intermittend fasting, IF) is een andere manier om ervoor te zorgen dat je over de dag gezien in totaal minder calorieën inneemt. Zo werkt dat bij de meeste mensen. Zelfs als je blijft eten tot je verzadigd bent.

Gelukkig geeft Dr. Seyfried ook aanwijzingen hoe je, door middel van bloedmetingen, zelf kunt bepalen of je in die therapeutische staat van ketose bent. En zélfs als je niet in die therapeutische staat bent, weet dan dat alles wat je doet om je glucose laag te houden en ketonen op te krikken een positieve invloed heeft.

Aandacht voor glucose én glutamine

De meeste kankercellen groeien het best als ze zowel glucose als glutamine ter beschikking hebben. Sommige kankercellen kunnen zelfs prima overleven wanneer er alleen glutamine aanwezig is. Daarom is het belangrijk om zowel de inname van glucose (uit koolhydraten) als de inname van glutamine (uit proteïne) te beperken.

Beperkte calorieën

Dr. Seyfried raadt een calorie-beperkend dieet aan van 80% vet. De overige 20% zijn voor eiwitten en koolhydraten. Dit dwingt je cellen om vet te verbranden als energie. Het bevat net genoeg eiwitten voor de cellen om goed te functioneren. Maar meer ook niet. Het dieet hóeft geen koolhydraten te bevatten, maar het mag wel. Zolang het aantal calorieën maar beperkt blijft. Volgens Dr. Seyfried reageert het lichaam meer op de hoeveelheid calorieën die we binnenkrijgen, dan op de hoeveelheid koolhydraten.

Tellen en wegen

Wil je een ketogeen dieet volgen als aanvullende therapie om kanker onder controle te krijgen, dan raadt Dr. Seyfried aan om alles wat je eet te tellen en te wegen. Zodat je de goede verhouding kunt eten tussen vetten enerzijds en eiwitten en koolhydraten anderzijds. Ook raadt hij aan om dagelijks glucose (=bloedsuiker) en ketonen te meten in het bloed. Voor het therapeutische effect raadt hij aan om glucose tussen 55 en 65 m/dL te houden. Omgerekend naar Nederlandse eenheden is dat tussen de 3.0 en 3.6 mmol/L. Voor ketonen geldt een waarde boven 4.0 mmol/L. Dit is ruim boven de hoeveelheid ketonen die je normaal gesproken bij een ‘gewoon’ ketogeen dieet (dat minder strict is dus) zou meten.

Een andere manier die hij mensen aanleert is om te kijken naar de verhouding tussen glucose (in mmol/L) en ketonen in het bloed (in mmol/L). Zo lang je tenminste evenveel of meer ketonen in je bloed meet dan glucose zit je goed. Dat wordt als therapeutisch beschouwd.

Let wel dat het hier gaat over ketonen in je bloed. Er zijn ook andere manieren om ketonen te meten (via je urine of je adem), maar de hoeveelheden daarvan zijn anders en kunnen niet één op één vertaald worden. Bovendien zijn ze minder betrouwbaar. Voor bovenstaande berekening zijn ze dus ongeschikt.

Snelle stappen

De snelste manier om in zo’n therapeutische staat van ketose te komen is om 3-5 dagen te vasten. Je eet dan niets en drinkt alleen water. En je zorgt voor voldoende mineralen. Wanneer je eerder nog niet in ketose was kun je wat ontwenningsverschijnselen ervaren zoals een licht gevoel in je hoofd, misselijkheid en hoofdpijn. Alles wat je wel een hoort over de keto-koorts (‘keto-flu’).

Zie je dit vasten niet zitten, dan kun je ook een koolhydraatarm dieet volgen. Beperk dan je dagelijkse inname van koolhydraten tot maximaal 12 gram en van eiwitten tot maximaal 0.8 tot 1.2 gram per kg lichaamsgewicht. Hiermee kan het enkele weken duren tot je de therapeutische zone hebt bereikt.

Daarna

Heb je eenmaal dat therapeutische gebied bereikt, dan kun je aan de hand van je dagelijkse bloedtesten je calorie-inname gaan instellen. Ofwel kijken met hoeveel calorieën per dag je in de therapeutische zone blijft. Voor iedereen is deze hoeveelheid anders, omdat bij iedereen de verbranding anders is. Plus een heleboel andere factoren die van invloed zijn.

Nog even een puntje van aandacht voor mensen met overgewicht. Zorg dat je zoveel blijft eten dat je maximaal 1 kg per week afvalt.

Verder adviseert hij om de volgende supplementen te nemen: een multi-vitamine, calcium, omega-3 en vitamine D. Doe goed je onderzoek, want zelfs dure merken bevatten vaak veel synthesische vitamines / stoffen die we nauwelijks opnemen.

Wandelen in plaats van hardlopen

Naast dieet heb ik Dr. Seyfried ook een leefstijladvies horen geven op het gebied van sport en beweging. Bewegen is heel goed, maar hij raadt je tijdens het volgen van een therapeutisch ketogeen dieet aan om liever te gaan wandelen dan bijvoorbeeld hardlopen. De reden daarvoor is dat intensief sport je bloedglucose kan laten stijgen. En dat probeerde je net te voorkomen.

Even wachten

Dr. Seyfried adviseert ook om, àls dat verantwoord is, te wachten met een eventuele operatie tot je tenminste een paar weken het ketogene dieet hebt gevolgd. Dit kan namelijk de hoeveelheid bloedvaten, ontstekingen en de grootte van de tumor verminderen. En dat maakt dat de tumor makkelijker en beter verwijderd kan worden.

Overleg met je arts

Bovenstaande informatie is een samenvatting van Dr. Seyfried’s aanbevelingen. Het is niet bedoeld als medisch of dieetadvies voor personen met kanker.

Overleg uiteraard altijd met je arts als je wilt gaan vasten of een ketogeen dieet wilt gaan volgen. Medicijngebruik moet ook goed in de gaten gehouden worden door de arts, omdat je wellicht lagere doses nodig hebt. Dit kan gelden voor bijvoorbeeld plastabletten, insuline of hoge bloeddruk medicijnen. Sommige mensen zullen dit dieet alleen in een ziekenhuisomgeving kunnen starten.

Gebruik je medicijnen met corticosteroïden, zoals bijvoorbeeld Dexamethason, een bijnierschorshormoon, dan werkt het dieet niet omdat deze medicijnen de bloedsuiker verhogen. Hetzelfde geldt als je een infuus krijgt met een glucosevloeistof.

Zoek steun en informatie

Het kan zeker een uitdaging zijn om een therapeutisch en voldoende voedzaam ketogeen dieet te volgen. Vraag steun aan familie, vrienden en je arts. Lees je ook goed in, zorg voor goede voorbereidingen, ondersteuning en medische supervisie.

Alles lezen?

[1] Een nieuwe kijk op kanker: een ziekte van de stofwisseling

[2] Ketose en vasten als ondersteuning bij de behandeling van kanker

[3] Therapeutisch ketogeen dieet — deze blog

Bronnen

[1.1] Cancer as a metabolic disease – An Interview with Dr. Thomas Seyfried

[1.2] Immunotherapy for Cancer — This Lauded Breakthrough Is Far More Dangerous Than Advertised Artikel van Dr. Mercola (Dec. 2016) waarin hij immuun-therapie als behandeling tegen kanker kritisch onder de loep neemt. Ofschoon deze behandeling de kanker vaak effectief bestrijdt, laten vele studies zien dat er vaak ernstige bijwerkingen zijn. Het immuunsysteem kan stuurloos raken en de eigen organen aanvallen. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld diabetes type-1. Het leidt zelfs vaak tot levensbedreigende situaties. Immuun-therapie is daarmee veel gevaarlijker dan vaak gepredikt wordt.

[1.3] What Causes Cancer? Part 1 Deel 1 van 4 artikelen geschreven door Georgia Ede, MD (=medical doctor) die samen een samenvatting vormen van het boek Cancer as a Metabolic Disease: On the Origin, Management, and Prevention of Cancer, geschreven door Dr. Thomas Seyfried (zie ook [1.1]). Het boek bevat 400+ paginas met wetenschappelijk bewijs, maar is duur en moeilijk leesbaar voor mensen zonder een gedegen wetenschappelijke achtergrond. Deze 4 artikelen zijn bedoeld om de informatie ook voor deze mensen beschikbaar te maken. Deel 1 gaat over Dr. Seyfried’s stelling dat kanker niet veroorzaakt wordt door genetische mutaties.

[1.4] Mitochondria and Cancer – What Causes Cancer? Part II – Deel 2 van de artikelen genoemd in [1.3]. Dit deel gaat over mitochondrieën en hun rol bij het ontstaan van kanker.

[1.5] Dietary Treatment of Cancer – Cancer Series Part III – Deel 3 van de artikelen genoemd in [1.3]. Dit deel gaat over de behandeling van kanker door middel van dieet.

[1.6] Cancer Part 4: Got Hope? Laatste deel van de artikelen genoemd in [1.3]. Dit deel kijkt o.a. naar onderzoeken die gedaan zijn naar het gebruik van ketogene dieten bij patienten met kanker.

[1.7] Oxidatieve stress Heel duidelijk artikel op de website van het Centrum voor Biologische Geneeskunde over het ontstaan van oxidatieve stress en het gevolg daarvan voor de mitochondriën.

[1.8] Alles over ketose en ketonen – een overzicht Een overzichtspagina met linkjes naar allerlei informatie op mijn blog over ketose en ketonen.

[1.9] Definitie en diagnostiek ondervoeding Artikel over verschillende soorten van ondervoeding, waaronder cachexie. Op de webiste van de Stuurgroep Ondervoeding.

[1.10] Alles over vasten Overzichtspagina met linkjes naar allerlei informatie op mijn blog over vasten.

[1.11] Vasten Uitzending van Dokters van Morgen over vasten op de website van UitzendingGemist. In deze uitzending o.a. aandacht voor vasten in relatie met kanker en vasten gecombineerd met chemotherapie. Eén van de onderzoeken op dat gebied vindt op dit moment plaats bij borstkankerpatiënten in Nederland.

[1.12] Therapeutic benefit of combining calorie-restricted ketogenic diet and glutamine targeting in late-stage experimental glioblastoma Uitgebreid wetenschappelijk artikel over de therapeutische voordelen van het combineren van een calorie-beperkend ketogeen dieet met een aanvullende behandeling die glutamine als het ware aanvalt. Hier is het onderzocht bij een zeer agressieve vorm van hersentumor, namelijk Glioblastoma multiforma (GBM) die erg slecht behandelbaar is. Het onderzoek is uitgevoerd met muizen. De aanvullende behandeling maakt gebruikt van een glutamine antagonist genaamd DON (zie [1.13]). Zo’n antagonist bindt zich aan glutamine zonder een biologische respons op te roepen. Het maakt de glutamine als het ware onbruikbaar; o.a. als energie voor fermenterende kankercellen. De combinatie van dieet met het medicijn liet kankercellen afsterven terwijl andere ziektesymptomen verminderden en de kans op overleven vergroot werd. Deze therapeutische strategie verminderde ook oedeem, bloedingen en ontstekingen. Een prettige bijkomstigheid was dat het ketogene dieet de DON-afgifte aan de hersenen bevorderde, waardoor een lagere dosering afdoende was voor een ​​therapeutisch effect.

Alle 3 uitgevoerde experimenten worden uitgebreid beschreven en de beschrijving van de resultaten zijn met allerlei diagrammen ondersteund.

In de tekst veel verwijzingen naar andere wetenschappelijke onderzoeken, o.a. naar andere onderzoeken die ook aantoonden dat een combinatie van calorie-beperking, een ketogeen dieet en DON de metabolieten (stoffen die nodig zijn in onze stofwisseling) voor de glucose- en glutamineverbranding verminderen en die zo de energietoevoer voor (fermenterende) kankercellen blokkeren.

[1.13] Glutamine Antagonist Uitleg over het medicijn 6-Diazo-5-oxo-L-norleucine (DON) op de ‘Johns Hopkins drug discovery (JHDD)’ website. DON is een niet-conventioneel aminozuur waarvan de structuur lijkt op L-glutamine. Het blokkeert als het ware het gebruik van glutamine in kankercellen. Ofschoon het erg veelbelovend leek in de behandeling van kanker, werd in eerste instantie de verdere ontwikkeling stopgezet, vanwege de ernstige nadelige effecten voor het spijsverteringsstelsel (omdat het een grootverbruiker is van glutamine). JHDD heeft dit onderzoek voortgezet en heeft manieren gevonden waardoor DON veel gerichter naar de kankercellen kan worden getransporteerd, waardoor een veel lagere dosis toegediend kan worden en er dus veel minder toxische neveneffecten zijn voor omliggende weefsels.

[1.14] Press-pulse: a novel therapeutic strategy for the metabolic management of cancer Zeer uitgebreide wetenschappelijke beschrijving van de press-pulse techniek zoals deze kan worden toegepast bij een metabolische aanpak van kanker. Met andere woorden, door in te grijpen op de stofwisselingsprocessen. Er wordt dan langdurig metabolische stress (= press / duwen) uitgeoefend op (kanker)cellen door middel van een calorie-beperkend ketogeen dieet in combinatie met kortstondige acute stressoren. Deze acute stressoren beperken de glucose en glutamine beschikbaarheid en vergroten de oxidatieve stress. De verhoging van de niet-fermenteerbare ketonen beschermen de normale cellen tegen stress in de energietoevoer terwijl het de stress in kankercellen vergroot.

In dit artikel ook aandacht voor de Glucose/Ketonen Index Calculator (GKIC). Deze berekent de verhouding tussen bloedglucose en ketonen in het bloed. Een GKI verhouding (dus Glucose : Ketonen) van 1 of lager (dus minimaal evenveel ketonen als glucose in het bloed) wordt als therapeutisch beschouwd.

Met een verwijzing naar de website van de Charlie Foundation voor uitleg over een therapeutisch ketogeen dieet (zie [1.15]).

[1.15] Charlie Foundation for Ketogenic Therapies Website van de Charlie Foundation, opgezet om informatie te geven en onderzoek te doen naar ketogene therapieën voor kinderen met epilepsie.

Met een kort filmpje waarin uitgelegd wordt dat er 5 verschillende varianten van een therapeutisch ketogeen dieet bekend zijn.

[1.16] Dominic D’Agostino – KD Brain Cancer Mechanisms Kort YouTube filmpje van wetenschapper Dominic D’Agostino waarin hij de voordelen van een ketogeen dieet bij (o.a.) de behandeling van hersentumoren uitlegt. Dit filmpje vind je ook terug op de website van de Charlie Foundation [1.15]. Hij legt uit dat er allerlei manieren zijn waarop het ketogeen dieet een positieve bijdrage levert aan een metabolische behandeling van (o.a.) hersentumor. Enerzijds doordat er minder glucose en insuline komen waardoor kankergroei en verspreiding verminderen. Daarnaast wordt de aanmaak van ketonen gestimuleerd, die energie zijn voor gezonde cellen, maar niet echt voor de kankercellen. Bovendien hebben ze hele gunstige signaalfuncties. Zo belangrijk dat men ze probeert na te bootsen met medicijnen voor kankerpatienten.

[1.17] KETO FOR CANCER Pagina op de website van de Charlie Foundation die gewijd is aan informatie over hoe je een ketogeen dieet kunt inzetten bij de behandeling van kanker.

[1.18] Histone Deacetylase Inhibitors as Anticancer Drugs Medisch artikel gepubliceerd in the International Journal of Molecular Sciences over de werking van HDAC inhibitors (zie [1.16]) o.a. bij de behandeling van kanker. Met overzicht van diverse soorten van HDAC inhibitors en hun mogelijke toepassing(en).

[1.19] Angiogenese-remmers Pagina op de website van Borstkankervereniging Nederland over medicijnen die gebruikt worden om de aanmaak van nieuwe bloedvaten in tumoren te remmen om zo de groei van de tumoren te remmen.

[1.20] The NLRP3 Inflammasome: An Overview of Mechanisms of Activation and Regulation Medisch artikel gepubliceerd in the International Journal of Molecular Sciences over de werking van de NLRP3 inflammasoom. Deze speelt een belangrijke rol bij onze natuurlijke immuunreactie bij bacteriële infecties en celbeschadigingen. Een ontregelde werking van NLRP3 wordt echter in verband gebracht met allerlei chronische ziektes (waaronder de ziekte van Alzheimer, diabetes en aderverkalking).

Print Friendly, PDF & Email

8 REACTIES

 1. Ik ben bezig met IF en naar aanleiding van een artikel over de gezondheidsvoordelen van L-Glutamine begonnen met dit te gebruiken als supplement (https://www.sohf.nl/nutrient/l-glutamine).
  Dus ben ik erg geschrokken van dit artikel over glutamine: begrijp ik het goed dat het samenwerkt met kankercellen en ik dus eigenlijk gevaarlijk bezig ben?

  • Hallo Harriet, ik kan natuurlijk geen medisch advies geven. Los van het feit dat ik jou en je situatie niet ken, heb ik ook geen medische achtergrond. Dat gezegd hebbende, kan ik wel mijn gedachten met je delen. Op zich heeft glutamine een heel belangrijke rol in ons lichaam. Het is bijvoorbeeld belangrijk voor ons afweersysteem, zoals je ook in de blog kunt lezen. Net zoals glucose belangrijk is en we altijd glucose in ons bloed hebben. Maar glucose en glutamine zijn wel de twee mogelijke energiebronnen die de mitochondriën van kankercellen kunnen gebruiken om energie te maken. Glutamine is een aminozuur (een bouwsteen van proteïne/eiwit) en ons lichaam kan het ook zelf maken uit andere aminozuren. Je hoeft het dus niet via je voeding (of als supplement) binnen te krijgen. Het is de aanbeveling van Dr. Seyfried is om eiwitten+koolhydraten samen te beperken tot 20% van je voeding als je een therapeutisch ketogeen dieet volgt als aanvullende behandeling bij kanker. Zelf is hij bezig met onderzoek naar aanvullende behandelingen die zich richten op het aanvallen van glucose en glutamine. Hij noemt dat de ‘press en pulse’ methode. Glutamine wordt dan op strategische momenten (tijdelijk dus) geremd (om het de kankercellen moeilijk te maken) en op andere momenten niet (om bijv. het afweersysteem weer te ondersteunen). In een van de bronnen van het artikel ([1.14]) kun je daar meer over lezen. Dit artikel is wel in het Engels. Verder heb ik gelezen dat er bij diverse behandelingen van kanker ook glutamine toegediend wordt, maar dat er ook geluiden zijn dat dit wellicht niet zo’n goed plan is. Een artikel wat daarover gaat is: https://www.voedingenkankerinfo.nl/is-het-verstandig-om-glutamine-te-nemen-bij-chemotherapie/ (bij de tweede paragraaf). Onderaan het artikel staan de bronnen waar deze informatie vandaan komt. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Groetjes, Cora

 2. Hallo Cora,

  Bedankt voor de aanvullende info. Het is dus een kwestie van passen, en afhankelijk van de situatie als ik het goed begrijp. Het geeft de nodige nuance.
  Het staat eigenlijk zomaar in de sport-schappen bij alle winkels alsof het gewoon een vitamientje is…
  Omdat ik het nam voor mijn darmwand als voorzorg, en ik ook nog niet sport, lijkt het me beter voorlopig te stoppen.
  Ik ben blij met je artikel en de uitgebreide “nazorg”!

  Vriendelijke groet,
  Harriet

  • Hallo Harriet,
   Graag gedaan. Ja, het is inderdaad afhankelijk van de situatie of supplementeren zinvol is. Dat geldt overigens voor veel (/alle?) supplementen. Ons lichaam zit zo ingenieus in elkaar, dat het heel moeilijk te voorspellen is hoe het gaat reageren als wij er kunstmatig op ingrijpen.
   Groetjes, Cora

 3. Beste Cora, ik doe onderzoek naar de werking van de redox signaalmoleculen en de verstoorde orde binnen de mitochondriën. Ben je hiermee bekend? In het kader van celvernieuwing, de celcommunicatie en het verhogen/vernieuwen van het zelfregulerend vermogen, sluit dit goed aan bij jouw insteek. Ik vertel je er graag meer over als je dat zou willen. Hartelijke groet, Gideon

 4. Hallo Gideon, nee naar ben ik niet heel bekend mee. Er is nog heel veel (o.a. op celniveau) wat ik niet weet. Vertel me er maar meer over als je wilt. Groetjes, Cora

Geef hier je reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.